Beton Stránčice s.r.o.

Plně automatická
počítačem řízená betonárka

Kapacita 50m3/hod

Ceny betonů, dopravy a čerpání
Stáhnout kompletní ceník ve formátu PDF   Acrobat Reader
ZÁKLADNÍ TABULKA CENY v Kč bez DPH
Kamenivo (mm)
do 22 do 16 CP do 4
TŘÍDY BETONU běžné jemnozrnné
příplatek XC1-4,
XD1,2,XA1,XF1-4
100
C-/5 (B 5) 1 319 Kč 1 359 Kč 1 406 Kč
C-/7,5 (B 7,5) 1 372 Kč 1 412 Kč 1 516 Kč
C 8/10 XO (B 10) 1 415 Kč 1 455 Kč 1 556 Kč
B 12,5 1 466 Kč 1 505 Kč 1 610 Kč
C 12/15 X0 (B 15) 1 517 Kč 1 557 Kč 1 665 Kč
C 16/20 X0 (B 20) 1 607 Kč 1 647 Kč 1 784 Kč
C 20/25 X0 (B 25) 1 763 Kč 1 803 Kč 1 900 Kč
C 25/30 X0 (B 30) 1 863 Kč 1 903 Kč 1 960 Kč
C 30/37 X0 (B35) 2 004 Kč 2 054 Kč 2 100 Kč
CP 400 + plast (podlahové topení) 1 824 Kč
Recyklace vráceného betonu 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Betony s označením "B" jsou vyráběny dle TN-SVB ČR 01-2004 (vychází z ČSN 73 2400 a 73 1209).

Betony s označením "C" jsou vyráběny dle ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3, dle tabulky F.1.

CENY OSTATNÍCH MATERIÁLŮ A DOPRAVY
KAMENIVO PŘÍSADY DO BETONU
Písek 0/4 260 Kč/t Plastifikátor S33 40 Kč/kg
Drť 8/16, 11/22 300 Kč/t Urychlovač 30 Kč/kg
Drť 4/8, kačírek 400 Kč/t    
DOPRAVA MIX DOPRAVA SKLÁPĚČ
do 4 m3/8 m3 do 5 km 500 Kč / 1 000 Kč do 5t / 6t obrat do 5 km 260 Kč / 280 Kč
od 11 km za 1 m3 a 1 km 11 Kč 5t / 6t tam i zpět 26 Kč / 28 Kč za km
Čekání na stavbě 30 min 300 Kč
Nakládka a vykládka / 1 jízda 150 Kč
Doprava mixem je účtována minimálně na vytížení 4m3 i pokud veze menší množství.
Speciální čerpadlo betonu 28/24 m,
s domíchávačem 5 m3
Hodina práce na stabě 2 100 Kč.
Odvoz betonu ze stavby v násypce 500 Kč.
Použítí přídavné hadice 500 Kč.
K ceně čerpání účtujeme navíc 1 hodinu (30 min. na přípravu před odjezdem a 30 min. na mytí a povinnou údržbu).
ZIMNÍ OPATŘENÍ
Teplá voda 70 Kč/m3
Urychlovač 50 Kč/m3

Uvedené ceny betonů, dopravy a čerpadla platné od 1.6.2016. Ceny v Kč za 1 m3 bez DPH.

Kvalitu betonu vyrobeného na betonárně Strančice kontroluje nezávislá akreditovaná laboratoř Horský s.r.o., Klánovická 286/12, 149 00 Praha 9, protokoly z průběžných zkoušek dle ČSN vydáváme na požádání po uhrazení veškerých daňových dokladů.

Certifikát systému řízení výroby vydal STAVCERT, autorizovaná osoba AO 205.


Pokyny pro odběratele
Na přání zákazníka zajišťujeme smluvní čerpadla betonu s vyložením 17-36 m3 v cenách 1400 Kč až 2400 Kč/hod.
Čerpadla je nutno objednat alespoň 3 dny před betonáží. Objednávky (upřesnění) na dodávky betonů přijímáme do 12 hod předešlého dne.
Dodanou směs zpracujte bez zbytečného odkladu a věnujte pozornost řádnému zpracování a ošetření ukládaného betonu. Při zásahu kupujícího do složení čerstvého betonu nepřejímá prodávající záruku za dodatečně upravený beton.
Na přání zákazníka vyrábíme i netypové směsi podle dodaných receptur, ale prodávající jen zodpovídá za dodržení dodaných receptur a ne za výslednou kvalitu.

Kontrola kvality
Betonové směsi vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanovením Technické normy Svazu Výrobců Betonu číslo SVB ČR 01-2004 a prodejními a dodacími podmínkami fy. BETON Strančice s.r.o.
Betonárka splňuje požadavky zák. č. 22/1997 sb. a nařízení vlády č. 187/1997 sb. a jejich novel o technických požadavcích na výrobky v platném znění a pro vyráběné betony má certifikáty vydané STAVCERT, autorizovaná osoba AO 205 U Výstaviště 33 Praha 7.
Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky a je prováděno podle ustanovení SVB ČR 01-2004 platných pro výrobu betonu. Jako atest kvality předáváme kupujícím na vyžádání a po úplné úhradě dodávky protokol o kontrolních zkouškách pevnosti v tlaku ve stáří 28 dní. Protokoly vystavuje akreditovaná laboratoř HORSKÝ s.r.o. č. 1207 Klánovická 286/12 , 194 00 Praha 9, Tel: 281860623.
Na objednávku zákazníka provádíme odběr a zkoušku pevnosti v tlaku z jeho betonu a tuto zkoušku účtujeme ve výši 800 Kč/zk, nebo nedestruktivní zkoušku na stavebním díle za 4 000 Kč/zk.


Všeobecné obchodní podmínky platné pro výrobu, dopravu a ukládání betonu

Všeobecné obchodní podmínky
2005-2016 © Beton Stránčice s.r.o.   •   design .:. emweb

Galerie Kotelna Říčany